สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ จังหวัดอุบลราชธานี

1 min read

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ 18 กันยายน 2562 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการมอบ

โดยมีนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี คุณภาคิน คำวิลัยศักดิ์(โตโน่) และศิลปินจากค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ นำโดย แชมป์ – นิตินันท์ จันทรเดชา(SDF) ฮาร์ท – ชินดนัย เดชะวลีกุล Bravo Boy


อู๋ – เอกพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ Bravo Boy และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อม น้ำดื่ม จำนวน 735 ชุด ดังนี้
– วัดสร้างแก้ว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 500 ชุด
– ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 235 ชุด