จุฬาลงกรณ์ฯและ โรงเรียนเทพศิรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหากฏหมายชิงแชมป์ประเทศไทย เนื่องในวันรพี

1 min read

จุฬาลงกรณ์ฯและ โรงเรียนเทพศิรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหากฏหมายชิงแชมป์ประเทศไทย เนื่องในวันรพี

 

วันนี้ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักรกรุงเทพฯ นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกาเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) รอบชิงชนะเลิศ โดยสำนักงานศาลยุติธรรม จัดขึ้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา

นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา กล่าวว่า การแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย เป็นกิจกรรมที่สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่พ.ศ 2554 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระองค์เจ้ารพีพัฒศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อการเผยแพร่พระประวัติ และพระกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่าน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญ และจำเป็นในชีวิตประจำวัน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปศึกษาค้นคว้าจนมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่สำคัญ และมีความสนใจศึกษากฎหมายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมสืบไป

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับอุดมศึกษาโดยจัดให้มีการแข่งขัน 2 รอบ คือรอบคัดเลือก ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในส่วนภูมิภาค แบ่งตามเขตอำนาจศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ทั้ง 9 ภาค และมีการแข่งขันในส่วนกลาง กรุงเทพฯมีทีมที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศรวม 453 ทีม ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 315 ทีม และอุดมศึกษาจำนวน 138 ทีม ซึ่งมีทีมชนะผ่านเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ทีม

ขณะที่รอบชิงชนะเลิศ ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นในวันนี้แล้ว โดยทีมที่ชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีม A ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และใบประกาศเกียรติคุณ

 

ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีม B ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมA ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ

ขณะที่ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับถ้วยพระราชทาน ฯ ทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล1 ต.ท่าตะเภา จังหวัดชุมพร และ โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการ สํานักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ