จิตอาสาสร้างคนไทย”หัวใจฟู” ร่วมกันลดขยะ สร้างชุมชนสีเขียว กระทบไหล่ จิตอาสาชื่อดัง ด.ต.สุรเชษฐ มีหิ้น ตร.จราจรน้ำใจงาม บริการตัดผมฟรี (ชมคลิป)

1 min read

จิตอาสาสร้างคนไทย”หัวใจฟู” ร่วมกันลดขยะ สร้างชุมชนสีเขียว กระทบไหล่ จิตอาสาชื่อดัง ด.ต.สุรเชษฐ มีหิ้น ตร.จราจรน้ำใจงาม บริการตัดผมฟรี

 

 

วันที่ 25 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ที่สถานีวิทยุคลองท่อมเรดิโอ FM 102.75 MHz ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จัดกิจกรรม ลดขยะ พื้นที่สารธารณะ สร้างชุมชนสีเขียว ภายใต้ชื่อโครงการการ จิตอาสาสร้างคนไทยหัวใจฟู โดยมีจิตอาสาเข้าร่วม อาทิเช่น นายกฤตภาส วรภาสลาภิน เลขานุการนายกเทศมนตรี ตำบลคลองท่อมใต้ ด.ต.สุรเชษฐ มีหิ้น ตร.จราจรน้ำใจงาม จิตอาสาบริการตัดผมฟรี นายวรวัฒน์ ต่อติด หัวหน้างานบริการควบคุมน้ำเสีย กปภ.คลองท่อม พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ และกศน.ต.คลองท่อมใต้ กว่า 20 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการร่วมพูดคุยในรายการวิทยุผ่านทาง FM 102.75 MHz คลองท่อมเรดิโอ ในเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาด การทิ้งขยะให้ลงถัง ร่วมกันรณรงค์ลดขยะในชุมชน และหน้าที่จิตอาสาของแต่คน หลังจากนั้น เวลา 11.00 น. ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่วัดคลองท่อม โดยช่วยกันกวาดและเก็บขยะบริเวณรอบๆวัด ทั้งภายในวัดและภายนอกวัด ซึ่งเป็นความภาคภูมิและคึกคักในการเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ


โดยปัจจุบัน ขยะมูลฝอยหรือขยะต่างๆ เป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากในทุกๆปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการอุตสาหกรรม ส่วนเรื่องของการที่เรานำของเรากลับมาใช้อีก หรือการรีไซเคิลนั้นก็สามารถลดการใช้พลังงานไปได้มากเพราะฉะนั้นการแยกขยะให้เป็นประเภทและทิ้งให้ถูกวิธีนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถลดภาวะโลกร้อนได้
ซึ่งนับเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชน ซึ่งต้องจัดการและแก้ปัญหาปริมาณขยะและสารอันตรายเช่นขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ ตลอดจนบางส่วนถูกขังอยู่ในอาหารทำให้ประชาชนที่ไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่างๆได้

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน