ผู้ว่ายะลา เปิดงานสมโภชหลักเมืองยะลา ประจำปี62 เพื่อเป็นสิริมงคล (ชมคลิป)

1 min read

ผู้ว่ายะลา เปิดงานสมโภชหลักเมืองยะลา ประจำปี62 เพื่อเป็นสิริมงคล

 

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และเปิดงานสมโภชหลักเมืองยะลา ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 รวม 11 วัน 11 คืน เพื่อเฉลิมฉลองและสมโภชหลักเมือง อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดยะลา รวมถึงยังเป็นการนำรายได้จากการจัดงานไปใช้ในการทำนุบำรุงบูรณะศาลหลักเมือง และใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ นายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สื่อมวลชน และประชาชนในพื้น เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หลังจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เปิดงานสมโภชหลักเมืองยะลา ครั้งที่ 57 แล้ว ได้ประกอบพิธีพราหมณ์บนศาลหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ พร้อมอัญเชิญศาลหลักเมืองจำลองขึ้นประดิษฐานบนราชรถ ชักลากราชรถแห่ไปรอบเมือง และกลับมาสิ้นสุดศาลหลักเมืองยะลา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชม สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า

การจัดงานสมโภชหลักเมืองยะลาได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 57 ความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม มีประชาชนชาวจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การออกร้านาวากาชาด ขบวนแห่องค์หลักเมืองจำลอง ขบวนแห่กาชาดจังหวัดยะลา ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การประกวดธิดานิบง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดยะลา ตลอดจนนิทรรศการของส่วนราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาของจังหวัดยะลา ตลอดจนการบริการประชาชนของส่วนราชการ รัฐวิสากิจ และภาคเอกชนที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

You may have missed