กิจกรรม​โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง ปลูกพันธุ์กล้าไม้ กว่า 4,500 ต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1 min read

กิจกรรม​โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง ปลูกพันธุ์กล้าไม้ กว่า 4,500 ต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

วันนี้ (24 พ.ค.62) ที่บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่7 ตำบลครองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอท่าตะเกียบ เป็นประธานพิธีเปิดกรวย ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และถวายความเคารพ และเปิดโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง และเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อม /โรงไฟฟ้าบางปะกง /บริษัทอีสท์วอเตอร์ จำกัด/ชมรมคนรักในหลวง /บริษัทไทย แอร์โรว์ จำกัด /บริษัท ดับเบิล พีแลนด์ จำกัด และโครงการบูเทคซิตี้ ตลอดจนนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ กว่า 800 คนเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมปลูกพันธุ์กล้าไม้ กว่า 4,500 ต้น


สำหรับป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง เป็นสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ5 จังหวัดภาคตะวันออก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 คณะกรรมการป่าชุมชน และองค์กรชาวบ้านร่มโพธิ์ทอง มีความต้องการที่จะรักษาป่าต้นน้ำบางปะกงและระบบนิเวศป่ารอยต่อฯ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ จัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบ “ป่าชุมชน”

อีกทั้ง เล็งเห็นว่าเพื่อการบำรุงดูแลฟื้นฟุป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทองอย่างยั่งยืนและมีความต่อเนื่อง จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในหลายระดับร่วมกับองค์กรภาคีความร่วมมือ ที่จะรักษาป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทองให้เป็นแหล่งต้นน้ำ เพื่อระบบนิเวศป่ารอยต่อฯ และช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกร้อนด้วย

********************