สวนนงนุชร่วมกองทัพบก มอบปอดแห่งใหม่กลางชุมชน คลองเตย  กทม. (ชมคลิป)

1 min read

สวนนงนุชร่วมกองทัพบก มอบปอดแห่งใหม่กลางชุมชน คลองเตย  กทม.

 

วันนี้ 30 ส.ค.62 พล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์    ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมอบ “ Pocket Park ” ปอดแห่งใหม่ กลางชุมชนแฟลต 19-22    เขตคลองเตย  กทม. เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ท. ณรงค์พันธ์   จิตต์แก้วแท้  แม่ทัพภาคที่ 1 นายกัมพล ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา เข้าร่วมในพิธีการส่งมอบมอบบ้าน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 40 หลัง และสวนหย่อม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด


พล.ท. ณรงค์พันธ์   จิตต์แก้วแท้  แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด  โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี  ( โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ) ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ในการดำเนินโครงการสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 26 จังหวัดอีกด้วยสำหรับการจัดสวนภูมิทัศน์ให้กับชุมชน

โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายกัมพล ตันสัจจา   ประธานสวนนงนุชพัทยา  และ นายก่อศักดิ์   ไชยรัศมีศักดิ์   ประธานกรรมการบริษัทซีพีออล  จำกัด มหาชน   นำต้นไม้มาปลูก ร่วมกับไม้ประดับ พร้อมโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน มาวาง  เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  มีพื้นที่ออกกำลังกาย  สร้างพื้นที่สีเขียว  สร้าง “ Pocket Park ” ปอดแห่งใหม่ ใจกลางชุมชนพร้อม ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม  อีกด้วย


นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา   กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จำนวน 14 สวน ใน 14 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่ส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 15 เพื่อมอบให้กับชุมชนแออัด


นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ