HMC Medical Center” (เอชเอ็มซี เมดิคอล เซ็นเตอร์) ศูนย์กลางเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม

1 min read

HMC Medical Center” (เอชเอ็มซี เมดิคอล เซ็นเตอร์) ศูนย์กลางเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม

 

ณัฐนันท์ สหวัฒน์(คนกลาง) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแห่ง “เอชเอ็มซี คลินิก” (HMCClinic) ศูนย์กลางเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม จัดกิจกรรม “อบรมความพร้อมด้านบริการแบบมืออาชีพ”พร้อมเวิร์คช็อปเพื่อเสริมสร้างงานบริการแก่พนักงาน โดยมี สมบัษร ถิระสาโรชนพ.อธิวัฒน์ พรศิริวิวัฒน์ ร่วมให้ความรู้ พร้อมด้วย พญ.ภิญญาพัชญ์ ชัยภูริหิรัญญ์​ และ ทวี ภัทรกิจวานิช เข้าร่วมงาน ณ เอชเอ็มซี คลินิก ชั้น 20 อาคาร 253 ถนนอโศก วันก่อน