ก.แรงงาน เร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย สู่ super worker

1 min read

 

พิมพ์ไทยออนไลน์ // ก.แรงงาน เร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน เน้นขับเคลื่อนแรงงานคุณภาพ สู่ไทยแลนด์ 4.0

 

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็นการขับเคลื่อนให้แรงงานที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับอัตราค่าจ้างอย่างเป็นธรรม ตามระดับทักษะฝีมือ สามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการกำหนดค่าจ้างแก่ลูกจ้างที่เหมาะสมในระดับต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้กำลังแรงงานสนใจการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า กพร.ได้ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้วทั้งหมด 87 สาขา และล่าสุดได้ประกาศปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้มีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบันจำนวน 19 สาขา โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือทุกสาขาสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อาทิ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 500 บาท และถ้าผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 3 จะได้รับอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 600 บาท

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและทักษะสูง กพร.เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรม ทั้ง Re-Skill, Up-Skill ให้กับแรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบ เมื่อฝึกอบรมแล้ว จะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ด้วย เพื่อวัดระดับ ความรู้ ความสามารถ และการันตีให้กับผู้ที่ผ่านมาตรฐานว่าเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายจังหวัดเร่งดำเนินการทดสอบฯ อาทิ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร รวมกับสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ผ่านระบบ e-testing (ภาคทฤษฎี) มีผู้เข้าทดสอบฯจำนวน 26 คน เป็นต้น

ผู้สนใจสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035 หรือติดตามข่าวสารและสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ที่ เว็บไซต์ได้ที่ www.dsd.go.th

Cr. : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)