โครงการจังหวัดฉะเชิงเทราบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

1 min read

โครงการจังหวัดฉะเชิงเทราบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 

เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ วัดบางผึ้ง หมู่ 6 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ”จังหวัดฉะเชิงเทราบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ซึ่งโรงพยาบาลบางปะกง พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกงกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ออกให้บริการตรวตรักษาโรค บริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทย และให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีผู้รับบริการฯ จำนวน 50 คน