ชาวลันตา กว่า 90% ให้สร้างสะพาน ระหว่างหัวหิน – คลองหมาก ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง (ชมคลิป)

1 min read

ชาวลันตา กว่า 90% ให้สร้างสะพาน ระหว่างหัวหิน – คลองหมาก ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 62 เวลา 13.30 น ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยทางอำเภอเกาะลันตา ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานบ้านหัวหิน – คลองหมาก โดยมีนายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.จังหวัดกระบี่ นายพรเทพ ศรีบุญเรือง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนกว่า 300 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้


โดยเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ 90% ต้องการสร้างสะพานดังกล่าวเนื่องจากการเดินทางไปเกาะลันตาน้อยจะต้องลงแพที่บ้านหัวหินแล้วข้ามสะพานไปยังเกาะลันตาใหญ่ และถ้าหากมีการเชื่อมหัวหินไปยังเกาะลันตาน้อยจะมีการเชื่องโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่สำคัญของเกาะลันตาอีกมากมาย ซึ่งตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคของประชาชนและนักท่องเที่ยวคือการเดินทางที่ขาดความสะดวกสบาย เพราะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถเดินทางไปรักษาตัวหรือทำธุระได้อย่างรวดเร็ว แต่จะต้องข้ามแพจึงทำให้ขณะนี้เดือดร้อนอย่างหนัก


นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ระหว่างหัวหิน – คลองหมาก ซึ่งก็มีข้อกฎหมายที่ติดอยู่ คือ 1.เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 2.เป็นพื้นที่ป่าสงวน 3.พื้นที่ป่าชายเลน 4.พรบ.การเดินเรือน่านน้ำไทย ซึ่งทางเราจะดำเนินการศึกษาหาแนวทางและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย


ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กล่าวว่า ในวันนี้จากการสอบถามและแสดงความคิดเห็นของประชาชนชาวเกาะลันตา กว่า 90% ได้รับความเดือดร้อนมาก และต้องการสะพานเชื่อมเกาะลันตาช่วงที่ 2 ระหว่างหัวหิน – คลองหมาก ในเรื่องของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นข้อบังคับอยู่ และต้องดำเนินการไปตามกระบวนการ ซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยก็มีนโยบายอย่างชัดเจน ว่าจะต้องการช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของชาวบ้านจังหวัดกระบี่ ซึ่งทางเราก็พร้อมที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของปาล์มน้ำมัน เรื่องของยางพารา และสร้างกระแสสะพานเกาะลันตา อย่างไรก็ตามทั้งนี้เพื่อของบประมาณในการศึกษาการสร้างสะพานจากทางหลวงชนบทอีกครั้งครั้ง

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

You may have missed