ชาวบ้านตำบลเขาดิน  อำเภอบางปะกง​ ฝันที่เป็นจริง ทยอยปลูกบ้านพักอาศัย​โครงการ“หมู่บ้านบลูเทคซิตี้” (ชมคลิป)

1 min read

ชาวบ้านตำบลเขาดิน  อำเภอบางปะกง​ ฝันที่เป็นจริง ทยอยปลูกบ้านพักอาศัย​โครงการ“หมู่บ้านบลูเทคซิตี้”

 

 

ชาวบ้านตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง ดีใจที่ฝันใกล้ความจริง “หมู่บ้านบลูเทคซิตี้” ที่บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด (ผู้พัฒนาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้) ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดิน พร้อมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในตำบลเขาดิน ซึ่งขณะนี้ขาวบ้านได้เริ่มทยอยปลูกบ้านพักอาศัยกันแล้ว


นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ นำคณะผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบานพัก (หมู่บ้านบลูเทคซิตี้) ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกล่าวว่า ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นปัญหาพื้นฐานในชุมชน

ดังนั้น เพื่อให้ครัวเรือนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้) จึงได้จัดสรรที่ดิน พร้อมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคและให้แก่ผู้เดือดร้อน จำนวน 9 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ขาวบ้านได้เริ่มทยอยปลูกบ้านพักอาศัยกันแล้ว ซึ่งชาวบ้านเองก็รู้สึกดีใจที่มีที่ดินเป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น