#BluetechCity ร่วม​ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562

1 min read

#BluetechCity ร่วม​ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562

 

 

วันนี้ (5 ส.ค.62) นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 โดยมีนางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมคณะเหล่ากาชาด นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญาและนางสุรีย์ วศินพิตรพิบูลย์ ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ เข้าร่วมกิจกรรม

 

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2562 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ด้านนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ กล่าวว่าในวันนี้ บลูเทค ซิตี้ ได้มาร่วมกิจกรรม และได้นำของใช้และอุปกรณ์ต่างๆ มามอบให้แก่น้องๆ ผู้พิการบ้านบางปะกงด้วย เพราะบลูเทค ซิตี้ มุ่งสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งความเท่าเทียม และมีส่วนร่วม รวมไปถึงการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างจริงจังให้กับผู้พิการมาโดยตลอด “สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ“