EA ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ สนับสนุนเครื่องออกชิเจน มอบแด่ มูลนิธิกระจกเงา ต่อลมหายใจผู้ป่วยในชุมชน

1 min read

EA ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ สนับสนุนเครื่องออกชิเจน มอบแด่ มูลนิธิกระจกเงา ต่อลมหายใจผู้ป่วยในชุมชน

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ สนับสนุน เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 100 เครื่อง ประกอบไปด้วย เครื่องขนาด 5 ลิตร จำนวน 50
เครื่อง และเครื่องขนาด 10 ลิตร จำนวน 50 เครื่อง โดยมี ดร.ศรัณญ สอนกำเนิด รักษาการแทนผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ EA เป็นผู้แทนมอบให้แด่ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ (กลาง)ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนเครื่องออกซิเจนต่อลมหายใจผู้ป่วยในชุมชนพื้นที่ต่างๆที่มีความต้องการทั่วประเทศกับโครงการ”ป่วยให้ยืม” ณ มูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพฯ