สถาบันดนตรี เมโลดี้พลัส School of dance and Music จัดงาน “Unplugged Concert ep.2”

1 min read

สถาบันดนตรี เมโลดี้พลัส School of dance and Music จัดงาน “Unplugged Concert ep.2”

โรงเรียนดนตรี เมโลดี้พลัส จัดกิจกรรมแสดงทักษะทางดนตรีของนักเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกต่อสาธารณะชน และส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีของนักเรียน ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทกลุ่ม กำหนดจัดงาน “Unplugged Concert ep.2” ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณนันทรัตน์ โมนฤมิตร เจ้าของและครูใหญ่ประจำโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้
คุณฟ้า นันทรัตน์ โมนฤมิตร เล่าว่า “สถาบันดนตรี เมโลดี้พลัสครบรอบ 18 ปีแล้ว ที่ผ่านมา เรามีส่วนในการสร้างนักดนตรีที่มีคุณภาพมากมาย และการจัดงาน “Unplugged Concert ep.2” ในครั้งนี้ เป็นการโชว์ความสามารถของนักเรียนมีการแสดง เปียโน กีต้าร์ ร้องเพลง ไวโอลิน กลอง HipHop และBallet ค่ะ


โรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส เป็นโรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ สำหรับผู้มีใจรักในเสียงดนตรีที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และหาประสบการณ์วิชาดนตรี โดยเน้นสอนอย่างละเอียดครบถ้วน และให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินควบคู่กันไปกับการเรียน ขณะเดียวกัน คำนึงถึงความเป็นมืออาชีพ ทางโรงเรียนได้นำหลักสูตร Alfred จากประเทศ สหรัฐอเมริกามาใช้ ซึ่งหลักสูตร Alfred เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกา และในภูมิภาคเอเชียซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนหลักสูตรของสถาบันดนตรี ยังได้รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนดนตรี เมโลดี้พลัสเป็นสถาบันสอนดนตรีที่ได้รับ Trinity Awards มากที่สุดในประเทศไทย เราสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ครูทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนความเข้มข้นของเนื้อหาของหลักสูตร ที่ทางโรงเรียนต้องการมอบประโยชน์สูงสุดให้นักเรียนค่ะ


ดนตรี สามารถพัฒนา สมอง ร่างกาย อารมณ์ สังคมให้มีความพร้อมในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้เร็วขึ้น มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับเด็กที่เรียนดนตรี จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนดนตรี ทางโรงเรียนยังแบ่งกลุ่มหลักๆ ของผู้ที่เข้ามาเรียนเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ เด็กเล็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ทางโรงเรียนจะสรรหาสิ่งดีๆ และมีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไป ฟ้าไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาโรงเรียนเมโลดี้พลัสให้แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆ อีกมุมหนึ่งฟ้าเองจะสอนในนักเรียนเห็นความสำคัญในเรื่องการช่วยเหลือสังคม เพราะสิ่งนี้จะทำให้เด็กอ่อนโยนและเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสังคมให้เกิดความเข็มแข็ง ตอนนี้เราก็ร่วมช่วยเหลือองค์กรต่างๆ เพื่อการกุศลอยู่หลายแห่ง” ครูฟ้าเล่าถึงธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยความอบอุ่นและอ่อนโยน

ชื่อธุรกิจ : สถาบันดนตรี เมโลดี้พลัส
ประเภทธุรกิจ : โรงเรียนดนตรี ร้องเพลง และ เต้น
โทร : 02-9455660, 02-2948173
ไลน์ : @musicschool
fb : @Melodyplusmusicschool
ig : @melodyplusmusic