ฉะเชิงเทรา-กรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ลงพื้นที่ ต .เขาดิน อ.บางปะกง ชื่นชมภาครัฐและเอกชน ร่วมผลักดัน เขาดิน-บลูเทค ซิตี้โมเดล แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิต

1 min read

ฉะเชิงเทรา-กรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ลงพื้นที่ ต .เขาดิน อ.บางปะกง ชื่นชมภาครัฐและเอกชน ร่วมผลักดัน เขาดิน-บลูเทค ซิตี้โมเดล แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่ 23 กันยายน 2565 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมาธิการ การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดยนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีบ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง / นายประสาร มฤคพิทักษ์ อนุกรรมาธิการพร้อมคณะประมาณ 40 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น กรณี EEC และการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ทฤษฎีใหม่ ณ ตำบลเขาดิน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

พร้อมทั้งร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ และแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้ชื่นชมแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐและผู้ประกอบการโดยเฉพาะการจัดสรรที่ดินบริเวณตำบลเขาดิน ให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย โดยผู้ประสงค์อยู่อาศัยสามารถเลือกเช่าในราคาไม่แพง หรือขายในราคาต้นทุนสามารถผ่อนในราคาคงที่และปลอดดอกเบี้ย

รวมถึงรับเข้าทำงานช่วงระหว่างพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมเปิดดำเนินการ นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐวางแผนสร้างรายได้พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมของคนในพื้นที่โดยสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เช่น การเลี้ยงปลากระพง ควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเตรียมผลักดันเขาดิน-บลูเทค ซิตี้โมเดล แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนใน อีอีซี และพื้นที่อื่นๆ ของประเทศเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด สามารถดำเนินไปควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ที่มาร่วมสัมมนา