สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานสลากฯ และ เซ็นทรัล มอบโล่รางวัลเกียรติยศ “คนดีจิตอาสา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

1 min read

สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานสลากฯ และ เซ็นทรัล มอบโล่รางวัลเกียรติยศ “คนดีจิตอาสา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน กรุงเทพฯ “นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ” นายกสมาคมข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ประธานจัดงาน / สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล / ห้างเซ็นทรัล (CPN) / มหานครข่าว(มหานครTV) / บันเทิงTV คณะผู้จัดงานพิธีมอบโล่ “รางวัลเกียรติยศคนดีจิตอาสา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 กล่าววัตถุประสงค์รายงานการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติ แด่บุคคล หรือองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และส่งเสริมให้กระทำความดีต่อไป

โดยในการนี้ “นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ” นายกสมาคมสื่ออาชญากรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบโล่รางวัลฯแก่ผู้ทำคุณงาม ความดี ต่อสังคม ผู้มีจิตอาสาข่วยเหลือผู้อื่น เช่น ข้าราชการ / ศิลปินดารา นักแสดง / นักร้อง / นักแสดงตลก / ผู้สื่อข่าว / นักธุรกิจ / เยาวชน ฯลฯ
อาทิ เช่น นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ / นางสาวสวิชญา ปันทะ นางสนองโอษฐ์ในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ / นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ / พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ /

พล.ต.ต..สุรพล บุญมา (ผู้การแดง) / นาวาโทหญิง ปุณณิฐฐา นุชนารถ / พ.อ.อ.กฤษกร แจ้งเนตร / นายโกสินธ์ จินาอ่อน บก.หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ / กลุ่มสายไหมต้องรอด / คุณฐากูร คงมิ่ง / คุณปัทมา สองแป้น รองประธานชมรมหัวหินวูเมนส์คลับ / คุณภณชา บุญมา / คุณจารุวรรณ โฮ่สกุล / Mr.Marcus Beuk / ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย และท่านอื่นๆอีกมากมาย


ซึ่ง “คุณแมวเหมียว เขี้ยวเพชร” ประธานโครงการต้นแบบบุคคลจิตอาสา กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง งานสำเร็จไปได้ด้วยดี และจุดประกายโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนบุคคลที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมทำความดีเพื่อสังคม แม้ว่าความดีเล็กๆน้อยๆแต่ปลูกฝังให้สังคมไทยเป็นคนดีน่าอยู่ ซึ่งบุคคลแต่ละท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็ผ่านการคัดเลือกดูการทำงานมาในแต่ละปี สมเกียรติกับทุกท่านเป็นรางวัลเป็นโครงการที่ตั้งใจทำมาก และจะทำต่อไป ด้วยหัวใจเดียวกัน