ผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เป็นประธานพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

1 min read

ผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เป็นประธานพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันนี้(13 ก.ค.65) คุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เป็นประธานหล่อเทียน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานด้านหน้าวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ต.เขาดินและในพื้นที่ใกล้เครนง เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษากว่า 80 คน


สำหรับการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาวัดเขาดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพิธีหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษาจำนำพรรษาแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ปลูกฝังความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดี เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และร่วมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามอันเป็นสมบัติของชาติ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม