พิธีเปิดงานยิ่งใหญ่อลังการงานเทศการอาหารพื้นถิ่นพัทลุง เขา ป่า นา เล ภายใต้โครงกาาท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง

1 min read

พิธีเปิดงานยิ่งใหญ่อลังการงานเทศการอาหารพื้นถิ่นพัทลุง เขา ป่า นา เล ภายใต้โครงกาาท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง


วันนี้ 15 มิถุนายน 2565 ณ หาดแสนสุขลำปำ (เกาะลอย) อ.เมือง จ.พัทลุง โดยทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นางปุณณานันท์ ทองหยู จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นพัทลุง เขา ป่า นา เล ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวพัทลุง ภายในงานนี้จะให้นักท่องเที่ยวทั้งชาว จ.พัทลุง และนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดร่วมกันเดินชอป ชิม ชมกับอาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ของฝากจาก จ.พัทลุง

กิจกรรมงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นพัทลุง เขา ป่า นา เล ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีบูทในการจัดจำหน่ายสินค้า และอาหารหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์จากกระจูด กะละแม ข้าวสังข์หยด ไตปลาแห้ง ปลาลูกเบล้ (ปลาทะเลตัวเล็กที่จับด้วยยอยักษ์แห่งทะเลน้อย พบมากบริเวณปากคลองปากประ จ.พัทลุง) นอกจากนี้ ยังมีชุดการแสดงแสง สี เสียง ไม่ว่าจะเป็นชุดการแสดง ณ พัทลุง จินตลีลา ภูมิใจใต้ กรีดยางโมเดิร์น ลายพัด ระบำเปี้ยว ระบำดีดกุ้ง กีปัสเรนัง ตารีมาลากัส และชุดการแสดงฟินนาเร่ โดยได้กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2565 รวม 5 วัน 5 คืน


👉พบกับกิจกรรมสุดชิคมากมาย👈
* ช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) / OTOP Select / GI / SMEs / สาหกิจชุมชน
* ซื้อของกิน ของฝาก ร้านอาหารรวมทั้งสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าเอกลักษณ์ของดีจังหวัดพัทลุง
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
-👉ชมการแสดงในพิธีเปิด ชุดที่ 1 ชุดการแสดง ณ พัทลุง
👉ชมการแสดงในพิธีเปิด ชุดที่ 2 ชุดการแสดง กีปัสเรนัง
วันที่ 16 มิถุนายน 2565
👉ชมการแสดงชุดที่ 1 ชุดการแสดง กรีดยางโมเดิร์น
👉 ชมการแสดงชุดที่ 2 ชุดการแสดง เพลงภูมิใจใต้


วันที่ 17 มิถุนายน 2565
👉ชมการแสดงชุดที่ 1 ชุดการแสดง ตารีมาลากัส
👉ชมการแสดงชุดที่ 2 ชุดการแสดง ลายพัด
วันที่ 18 มิถุนายน 2565
👉ชมการแสดงชุดที่ 1 ชุดการแสดง ระบาเปี้ยว
👉ชมการแสดงชุดที่ 2 ชุดการแสดง ดีดกุ้ง
วันที่ 19 มิถุนายน 2565
👉ชมการแสดงชุดที่ 1 ชุดการแสดง จินตลีลา
👉ชมการแสดงชุดที่ 2 ชุดการแสดง ฟินาเร
* การแสดง “มโนราห์” “รำบำบุหรงซีงอ” และ “ระบำดาหลาลาวัลย์” ในทุกวัน
* แชะจุดเช็คอินภายในงาน “จำลองภูเขาอกทะลุ” สัญลักษณ์ของจังหวัดพัทล📍ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่น พัทลุง เขา ป่า นา เล

จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นพัทลุง เขา ป่า นา เล ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง โดยให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมชอป ชิม ชม เพลิดเพลินไปกับอาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ของฝากจาก จ.พัทลุง
ซึ่งกิจกรรมงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นพัทลุง เขา ป่า นา เล ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง ได้บูรณาการดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับการแข่งขันไตรกีฬา กิจกรรมส่งเสริมกีฬาท่องเที่ยวนานาชาติ Amazing Race Festival & Triathlon ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วยประเภทกีฬา ไตรกีฬา (Triathlon) ว่ายน้ำทะเล (Open Water Swim) มีระยะทาง 1.5, 3 และ 4.5 กิโลเมตร จักรยาน (Road Cycling) ระยะทาง 50 และ 100 กิโลเมตร วิ่ง (Road Running) ระยะทาง 5, 10 และ 21 กิโลเมตร

เขียนข่าวโดย: ผศ.ดร.พิมพาภาณ์ วงศ์เตชะนนท์
เสนอข่าว: ศุภชัย เพชรยศ