ZEUS GROUP และกลุ่มทุนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ

1 min read

ZEUS GROUP และกลุ่มทุนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ( ตท.21 ) ได้กรุณาเปิดห้องรับรองให้กลุ่มบริษัทในเครือฯ ZEUS GROUP เข้าเยี่ยมคารวะและรับมอบของที่ระลึก โดยมี พลตรี ยศวลิศ ศิริบาล ( ตท.21 ) นายยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำกลุ่มนักลงทุนจีนและสิงคโปร์ เข้าร่วมหารือ อาทิ Mr.Alexender Chiu , Madam Liu Yongbo , Mr.Malvin Yip

โดยมีวาระว่าด้วยเรื่องการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า 100% ภายใต้แบร์น ZEUS FARNOVA ให้แก่กองทัพเรือ อาทิ รถจักรยานยนต์นำขบวน รถบัส และรถบรรทุกเพื่อใช้ทางการทหาร รวมถึงเทคโนโลยีการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม ฯลฯ ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวขอบคุณทางคณะฯที่ได้นำสิ่งดีๆ มามอบให้แก่ทางกองทัพเรือและประชาชนชาวไทย โดยจะได้นัดหมายกำหนดการส่งมอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง