ผู้บริหารฯบลูเทค ซิตี้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาคการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 min read

 

ผู้บริหารฯบลูเทค ซิตี้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาคการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 28 เม.ย 65 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาคการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา


เนื่องจากฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่อยู่ในโครงการ EEC ของรัฐบาล และการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสร้างท่าเรือบกที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งต้องการที่ดินประมาณ 700 กว่าไร่ และต้องอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ และถนนด้วย หากฉะเชิงเทรามีท่าเรือบก จะเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภาคตะวันออก


นอกจากเรื่องท่าเรือบก ที่ฝากเป็นการบ้านให้ช่วยกันหาคิดแล้ว ยังได้กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดอบรมบุคคลากรภาคอุตสาหกรรม ให้ปรับตัวเพื่อการนำ AI มาใช้ในกาคอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตร ระยะสั้น ที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กับเทรนด์ของอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งพยากรณ์ว่าจะนำ AI มาใช้ในระบบอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น


ผวจ.ฉะเชิงเทรา ยังขอบคุณสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกท่าน ที่สามารถทำงานร่วมกันกับจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงานโรงงานฉีดวัคซีน ส่งผลให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ