บลูเทค ซิตี้มอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด -19 ให้แก่โรงเรียนวัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

1 min read

บลูเทค ซิตี้มอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด -19 ให้แก่โรงเรียนวัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

 


วันที่ (28 ก.พ.65)ที่โรงเรียนวัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา คุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ พร้อมด้วย ทีมงานฝ่าย CSR ของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด -19 จำนวน 700 ชุด ให้แก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดเขาดิน โดยมี นายณรงค์ นกอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ,นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาดิน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเสริมความมั่นใจและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียน