ฉะเชิงเทรา – บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัดมอบรถต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ให้วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ต่อยอดพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

1 min read

ฉะเชิงเทรา – บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัดมอบรถต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ให้วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ต่อยอดพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณวรการ ศรีนวลนัด ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ส่งมอบโครงยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยมี ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ นายธวัช ถ้วยทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสมจิตต์ อุระงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ว่าที่ร.ต.มนต์ชัย แช่มสา หัวหน้าแผนกช่างยนต์ และคณาจารย์ เป็นผู้รับมอบโครงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ระดับปวช. และปวส. โดยได้มีการเปิดสอนหลักสูตร สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับสนับสนุนตลาดแรงงานยานยนต์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย