ชลบุรี-เทศบาลตำบลเกาะสีชัง – กิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องด้วยนายธเนศ ผ่องใสการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

1 min read

ชลบุรี-เทศบาลตำบลเกาะสีชัง – กิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องด้วยนายธเนศ ผ่องใสการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 ที่ผ่านมา พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ นายกสมาคมนายร้อยกำลังสำรอง(ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ทำบุญถวายภัตตาหารเพลเดพระสงฆ์ พระสงฆ์ เนื่องด้วยนายธเนศ ผ่องใสการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง พนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง

นายธเนศ ผ่องใส นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และนายกเทศมนตรีเข้าแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ในวันที่ 7 ธันวาคม2564 ในวันนี้ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ นายธเนศ ผ่องใส ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องด้วยการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

ธนากร โกศลเมธีรายงาน