“บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)(EA) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ สนับสนุนข้าวสารจำนวน 15,000 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19”

1 min read

“บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)(EA) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ สนับสนุนข้าวสารจำนวน 15,000 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19”

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบข้าวสารตราอิ่มทิพย์จากมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ จำนวน 3,000 ถุง โดยคุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ คุณอนัญญา กรีธาพล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ เป็นผู้มอบ โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง)

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโถงด้านล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน   ท่าน รมว.แรงงาน ยังได้ฝากขอบคุณภาคเอกชน อย่างบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และองค์กรสาธารณกุศล อย่างมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ที่ได้นำข้าวสารจำนวน 3,000 ถุง มามอบให้กระทรวงแรงงานที่นำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานในยามยากลำบาก ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกด้วย