ก.แรงงาน รับมอบไข่ไก่จากภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

1 min read

ก.แรงงาน รับมอบไข่ไก่จากภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน รับมอบไข่ไก่จากบริษัท เบทาโกร บริษัท ซันฟู๊ด ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร จำนวน 56,440 ฟอง เพื่อให้กระทรวงแรงงานนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ อาหาร และสิ่งของที่จำเป็นที่กระทรวงแรงงานได้รับมอบจากภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงานจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาทิ แคมป์คนงานต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คนขับรถแท็กซี่ รวมทั้งสมาคม องค์กรสาธารณกุศล และผู้นำชุมชนต่างๆ เพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย

นายสุทธิ กล่าวว่า ในวันนี้กระทรวงแรงงาน โดยท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้ผมรับมอบไข่ไก่จากภาคเอกชนอย่างบริษัท เบทาโกร บริษัท ซันฟู๊ด ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นำไข่ไก่มามอบให้กระทรวงแรงงาน จำนวน 56,440 ฟอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งนี้ ท่าน รมว.แรงงาน ยังได้ฝากขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานที่ได้เห็นความตั้งใจในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานในยามยากลำบาก ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกด้วย