“Shell ” เป็นมากกว่า “สถานีบริการปั๊มน้ำมัน” เพราะเป็นจุดพักรถ พักคน และมอบความรู้แก่ “ผู้ใช้บริการ” ครบวงจร เพรียบพร้อมด้วย “อารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” (ชมคลิป)

1 min read

“Shell ” เป็นมากกว่า “สถานีบริการปั๊มน้ำมัน” เพราะเป็นจุดพักรถ พักคน และมอบความรู้แก่ “ผู้ใช้บริการ” ครบวงจร เพรียบพร้อมด้วย “อารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล”

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ.สถานีบริการปั๊มน้ำมัน “Shell” ตา-ยาย ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง นายกรทัศน์ นายกรวัชญ์ น.ส.กรรวี ครอบครัว “คุณาวุฒิ” (ผู้บริหาร) ให้การต้อนรับ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย / นายภูชิชย์ พิมักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก และตำแหน่ง “ฑูตอารยะสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี” / นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย / นายณรงค์ พูลประดิษฐ์ ประธานคนพิการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ “สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้อาจมีอาการเจ็บป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ ”

เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ทางลาดชัน จุดเชื่อมต่อในการใช้พื่นที่ในรอบๆบริเวณสถานีบริการปั๊มน้ำมัน “Shell” ที่บรรจง ออกแบบ ดีไซค์ เพื่อเตรียมการรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการจำเป็นใช้พื่นที่พิเศษ โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้พบว่าเป็นสถานีบริการน้ำมันที่เอื้ออำนวยความสะดวกกับกลุ่มฯนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นมากกว่าสถานีบริการปั๊มน้ำมัน นั้นคือ เป็น “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ ”

โดยการนำการเรียนรู้จาก” แหลมผักเบี้ย” จ.เพชรบุรี มาปฎิบัติใช้กับพื้นที่หลังบริเวณปั๊มน้ำมัน โดยน้ำที่ผู้ใช้บริการแล้ว เช่น ห้องสุขา ที่ล้างมือ ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ มาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ดักไขมัน เศษอาหาร จนเป็นน้ำที่กึ่งดี ผสมผสานกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ และหลักการ “คลองไส้ไก่” เพื่อใช้เวลา แสงแดด บำบัดเป็นน้ำสะอาด และสามารถนำกลับมาใช้ในการการเกษตรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น สถานีบริการปั๊มน้ำมันแห่งนี้ยังใช้ “แหล่งพลังงานโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) นำมาใช้กับอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าในร้านกาแฟ และยังมีการออกแบบที่รองรับกับสภาพอากาศโดยรอบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศมาเป็นการสร้างความร่มเย็นให้กับผู้ใช้บริการ อีกด้วย และความใส่ใจที่มีต่อผู้ใช้บริการอีกมาก เช่น จัดทำห้อง “ละหมาด” เพื่อสำหรับพี่น้องชาว “มุสลิม” ที่มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติภารกิจทางศาสนา และมีการออกแบบโดยถูกต้องตามหลักศาสนาโดยได้การรับรองจาก “วัฒนธรรมจังหวัดระยอง”


และที่จะขาดมิได้เลยที่ต้องกล่าวชื่นชมสถานีบริการปั๊มน้ำมัน “Shell” แห่งนี้นั่นก็คือ การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับคนรักสัตว์ มีพื้นที่ไว้สำหรับ สัตว์เลี้ยงขับถ่าย โดยการออกแบบที่มีความสะอาดถูกสุขอนามัย โดยไม่มีการคิดค่าใช้บริการกันแต่อย่างใด

สุดท้ายนี้ “คณะผู้นำคนพิการ” ยังได้กล่าวชื่นชมและขอขอบพระคุณทางผู้บริหารที่มีเจตคติที่ดี และมีแนวความคิดที่เอื้อเฟื้อต่อสังคม ในการสรรค์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล มา ณ.โอกาส นี้ด้วย