บลูเทค ซิตี้ร่วมมอบเงินสนับสนุนซื้อเตียงพยาบาลสำหรับคนพิการป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

1 min read

บลูเทค ซิตี้ร่วมมอบเงินสนับสนุนซื้อเตียงพยาบาลสำหรับคนพิการป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 


เมื่อวันที่( 4 มิ.ย.64)ที่ บ้านเลขที่ 56 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ทีมงานฝ่าย CSR ของโครงการจัดตั้งนิคมอุสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้พิการทางสติปํญยญา พร้อมมอบเงินสนับสนุนซื้อเตียงพยาบาลสำหรับคนพิการป่วยติดเตียง โดยมี นางสาวนิภา หมอกกลั่น ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเงินไปจัดซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่ อำเภอบางปะกง