บลูเทค ซิตี้มอบน้ำดื่มให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปมอบแก่ผู้ที่เดือดร้อน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

1 min read

บลูเทค ซิตี้มอบน้ำดื่มให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปมอบแก่ผู้ที่เดือดร้อน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (31 พ.ค.2564) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย มีนางอัญชลี สมรรถชัย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

สำหรับน้ำดื่มที่มอบในวันนี้จะได้นำไปส่งต่อให้ความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวัง กักตัว 14 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และกักตนเองที่บ้านส่งผลให้ขาดรายได้ในช่วงถูกกักตัว 14 วัน รวมถึงเป็นกลุ่มรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต ตลอดจนสำหรับบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย อาท วาตภัย อัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ การมอบน้ำดื่มเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน จึงได้นำน้ำดื่มมามอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในการรับบริจาคเพื่อนำไปกระจายมอบต่อให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน