“ผู้นำคนพิการ” ใจปล้ำ “เทหมดหน้าตัก” มอบของยังชีพให้ “คนพิการไทย”

1 min read

“ผู้นำคนพิการ” ใจปล้ำ “เทหมดหน้าตัก” มอบของยังชีพให้ “คนพิการไทย”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ “สมาคมคนพิการภาคตะวันออก” อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี “อาจารย์ณรงค์ ไปวันเสาร์” นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก และตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เปิดศูนย์ฝึกอบรมและสร้างอาชีพ สมาคมคนพิการภาคตะวันออก ให้ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และตำแหน่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน เข้าชมการฝึกอาชีพการเย็บผ้า การสกรีนร้อน เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนพิการ

แต่ละประเภทสามารถนำมาเรียนรู้ และฝึกฝนเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยใช้สโลแกน “นี่ไม่ใช่โรงงาน นี่ไม่ใช่โรงเรือน แต่ที่นี่ คือ ครอบครัวของคนพิการ” ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนพิการแล้วนะที่แห่งนี้ยังเป็นที่พักอาศัยของคนพิการมากกว่า 30 ชีวิต และใช้ชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความอบอุ่น ฉันพี่น้อง โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึงยังใช้ชีวิตในการเป็นอยู่ “แบบครอบครัว”เดียวกัน อยู่ด้วยกัน กินด้วยกัน และร่วมกันส่งต่อความดีให้กับผู้อื่น เพราะคนที่ได้รับการฝึกฝน อาชีพการเย็บผ้าแล้วนั้น ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานระดับชาติ เพื่อเป็น”ครูผู้สอนการเย็บผ้า” ให้กับคนพิการต่างๆในประเทศไทยมากมาย

และกิจกรรมเพิ่มเติม ที่ทาง “อาจารย์ณรงค์ ไปวันเสาร์” นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ยังเป็น “ผู้นำคนพิการที่ใจถึงพึ่งได้” มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้แทน ซึ่งเป็น “ผู้นำคนพิการจังหวัด” นำไปมอบส่งต่อให้กับ คนพิการ คนยากไร้ คนด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ตามบ้านเรือน ที่ไม่สามารถ ออกมาใช้ชีวิตทำมาหากินได้อย่างคนปกติ และยังเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ต่อสู้ชีวิตในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ด้วยความห่วงใย จากใจจริง