“คนละไม้_คนละมือ” ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19

1 min read

“คนละไม้_คนละมือ” ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19

 

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และตำแหน่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน พร้อมด้วย “นายโกสินธ์ จินาอ่อน” บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์
“นางสาวทัศนี ศรศิริ” ผู้นำจิตอาสา มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้กับ บุคคลากรทางการแพทย์ “สถาบันราชประชาสมาสัย” กรมควบคุมโรค ณ.หมู่ 7 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


เนื่องด้วยการระบาดระลอก 3 ของ “เชื้อไวรัสโควิด 19” จึงทำให้มีผู้ป่วยในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน และยิ่งโดยเฉพาะกับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นหน้าด่าน และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะต้องสัมผัสกับผู้ป่วย ให้การรักษา ผู้ป่วย รวมทั้งยังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid19 ไปสู่ประชาชนอื่นได้
อีกทั้งยังเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในการผลัดเวรประจำการ เพื่อดูแลประชาชนคนไทย อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย


นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล และ คณะ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจื และขอเป็นตัวแทนประชาชนคนไทยคนหนึ่งขอขอบคุณ “บุคลากรทางการแพทย์” และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทุกภาคส่วน รวมถึงจิตอาสาทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาดูแลสุขภาพ ของพี่น้องประชาชนคนไทย และมนุษยชาติ เป็นอย่างดี

ท้ายนี้ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนคนไทย เจ้าของสถานประกอบการ ห้าง ร้าน ภาคเอกชนได้โปรดมาร่วมกัน “คนละไม้_คนละมือ” ส่งกำลังใจ และเป็นกำลังใจสนับสนุนตามกำลังที่พึงมีให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกภาคส่วน เพื่อคนไทยต้องปลอดภัยจากภัยร้าย โควิด-19 นี้ ไปด้วยกัน