หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ (พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ) เสด็จเป็นประธาน พิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะบูชาเทวดา พระภูมิเจ้าที่ สร้าง”เรือนประทับรับรองส่วนองค์” (ชมคลิป)

1 min read

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ (พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ) เสด็จเป็นประธาน พิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะบูชาเทวดา พระภูมิเจ้าที่ สร้าง”เรือนประทับรับรองส่วนองค์”

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.39 น. ณ หมู่ 16 ตำบลคลอง 3 พื้นอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ (พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔) เสด็จเป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงและถวายครื่องสักการะบูชาเทวดาและพระภูมิเจ้าที่ พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์

พร้อมด้วยคณะ นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี นายยุทธเฮี้ยงอ้าย เลขานุการ ในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร และ ตำแหน่ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ และพสกนิกรในเขตพื้นที่มารอรับเสด็จ

นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้กล่าว ถวายรายงาน มีความรู้สึกยินดียิ่งที่ฝ่าพระบาททรงกรุณาเลือกพื้นที่ในเขตอำเภอคลองหลวงนี้ เป็นเรือนประทับรับรองส่วนองค์ กระหม่อมหวังว่าฝ่าพระบาทจะทรงเกษมสำราญหทัย และโปรดเป็นร่มเกล้าฉัตรทองอุปถัมภ์ในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมีฝ่าพระบาทให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป