บลูเทค ซิตี้ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันจักรี(วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี)

1 min read

บลูเทค ซิตี้ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันจักรี(วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี)

 


วันนี้(5 เม.ย. 64)ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสุขาราม หมู่ที่ 6 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานเปิด โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันจักรี(วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี)

สำหรับ กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังของส่วนราชการต่างๆและประชาชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดล้างห้องน้ำ พื้นที่วัด เก็บขยะ วัชพืช บริเวณรอบด้านหน้าวัดสุขาราม ร่วมกันพัฒนา เสียสละ ทำเพื่อส่วนร่วม ด้วยความเต็มใจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม
ทั้งนี้ ทีมงาน CSR ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ยังให้บริการน้ำดื่มกับจิตอาสาที่มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้