TCEB จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนดึงงาน MICE ระดับโลกลงพื้นที่ EEC (ชมคลิป)

1 min read

TCEB จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนดึงงาน MICE ระดับโลกลงพื้นที่ EEC

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของวิกฤติไวรัสโควิด ส่งผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นักลงทุนทั่วโลกเกิดการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนจากเดิม เกิดการชะลอการลงทุน ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อแผนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยอย่างหลี่กเลี่ยงไม่ได้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งจากในประเทศและประเทศกลุ่ม GMS จัด “โครงการประชุมสัมมนานานาชาติ GMS Logistics Forum” มุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนานาชาติและงานแสดงสินค้าของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของภูมิภาค GMS

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้กลไกไมซ์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในช่วงวิกฤติโควิด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จึงได้ร่วมมือกันกับพันธมิตรจัดงาน GMS LOGISTICS FORUM ขึ้น เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อใช้งานดังกล่าว เป็นเวทีในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอนาคตของ 4 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อันประกอบด้วย

อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมเดินเรือ อุตสาหกรรมรถไฟและระบบราง และอุตสาหกรรมรถขนส่งระหว่างประเทศ อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการสร้างและดึงงาน EVENT ระดับโลกในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อาทิ งาน THAILAND INTERNATIONAL AIR SHOW 2023 มาจัดยังพื้นที่ EEC ผ่านโครงการ Thailand Login Event ของ TCEB เพื่อเป็นการตอกย้ำให้พื้นที่ EEC ยังคงเป็นศูนย์กลางด้านการเชื่อมโยงของการขนส่งทางอากาศ ทางน้ำ ทางรางและทางบกของภูมิภาค GMS ภายหลังจากสถานการณ์วิกฤติโควิดคลี่คลายต่อไป

นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การจัดงานประชุมในครั้งนี้ พัทยาจะเป็นศูนย์กลางในสามจังหวัดของภาคตะวันออกที่เป็นส่วนเชื่อมโยงลุ่มแม่น้ำโขง และเชื่อมั่นว่าพัทยามีความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ที่ต้องเป็น New Normal และได้รับมาตรฐานของ TCEB การจัดงาน GMS LOGISTICS FORUM ครั้งนี้จะทำให้พัทยาได้รับความรู้ในเรื่องของโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนของ EEC ในอนาคต”

ในส่วนของ นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI) กล่าวเสริมว่า “ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นเกตเวย์ของอาเซียน หัวใจของการผลักดันการเชื่อมต่อพัฒนาด้านโลจิสติกส์จึงอยู่ที่ EEC วันนี้เราจะชี้ให้เห็นว่าความพร้อมของ EEC คืออะไร ทั้งในเรื่องของการรองรับการลงทุน การเชื่อมต่อไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ GMS LOGISTIC FORUM จึงเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เห็นภาพรวมของโลจิสติกส์ใน GMS และเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพความพร้อมของ EEC ด้วย


สำหรับ นายชลัช วงศ์สงวน ประธานสมาคมผู้ขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS – FRETA) กล่าวว่า “เราปฎิเสธไม่ได้ว่าโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักในการทำธุรกรรมทางการค้า GMS LOGISTICS FORUM ปีนี้จะเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการแวดวงโลจิสติกส์ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างคอนเนคชั่นระหว่างกัน

Mr. Stefan van der Sluys ประธานคณะกรรมการหอการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม GMS LOGISTICS FORUM ในครั้งนี้ และอยากเห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศได้มาร่วมลงทุนด้วยกัน

นายวรวุฒิ มาลา ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เผยว่า “EEC เป็นประตูหนึ่งใน GMS ที่จะสามารถนำสินค้าเข้ามาหรือส่งสินค้าออกไปได้ เขต EEC มีโครงการใหญ่ ๆ ที่ทำอยู่ 5 โครงการ เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อมจากดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ท่าเรือมาบตาพุด สนามบินอู่ตะเภา แหลมฉบังเฟส 3 คือเส้นทางโลจิสติกส์ในประเทศที่จะมีความพร้อมในอนาคต ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงดูดนักลงทุนได้ และรายละเอียดของโครงการทั้งหมดจะมีอยู่ในงาน GMS LOGISTICS FORUM นี้ครับ” นายวรวุฒิ กล่าวสรุป

สำหรับงานสัมมนา GMS LOGISTICS FORUM ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในรูปแบบของ Hybrid ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี พัทยา ชลบุรี ซึ่งจะมีการถ่ายทอด Online ให้ผู้ประกอบการได้รับชมตลอดทั้งงาน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมกลไกการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคและของโลก อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด รวมถึงจัดให้มีช่องทางการเจรจาจับคู่ทางการค้าการลงทุนผ่านช่องทาง Online ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของภูมิภาค GMS ด้วย และไฮไลท์สำคัญคือการเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.logisticsgms.com