หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ให้คำอวยพร Mrs. Charming Queen Thailand 2020 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดที่ “ดูไบ”

1 min read

หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ให้คำอวยพร Mrs. Charming Queen Thailand 2020 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดที่ “ดูไบ”

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ พร้อมด้วย นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ร่ามเป็นประธานเปิดงาน การประกวด ฯ ณ .MIRNN SHOW (RCA) ถนนพระราม 9

ในการนี้ ดร.ณพรรณชพร คงพรรณศิริ “Emmiko” ขวัญใจสื่อ Mrs. Charming Queen Thailand 2020 เข้ากราบขอพรจากท่าน หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ที่เธอได้เป็นตัวแทนนางงามของประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับนานาชาติ ที่ประเทศดูไบ รายการประกวดครั้งนี้ เธออยากจะนำ พลังของสตรีไทยในการแสดงศักยภาพของผู้หญิงรุ่นใหม่ถึงแม้จะมีครอบครัวมาแล้วก็ตาม และมีบทบาทในฐานะแม่ แต่เธอก็กลับเปิดใจกว้างในบทบาทนี้

 

โดยการที่เธอไม่ใช่แค่ทำหน้าที่นี้อย่างเดียวแต่กำลังสร้างพลังให้ผู้หญิงมีความกล้าและความเชื่อมั่น ในตัวเอง และมีพลังศรัทธา ที่จะแสดงออกที่ทรงคุณค่า ให้ทุกคนได้เห็นและสามารถเอาชนะใจตัวเองว่าฉันทำได้ และต้องทำได้และดีที่สุดด้วย พลังความกล้า ความคิด ความตั้งใจ และความฝัน ที่เธอกระทำด้วยความมุ่งมั่นต่อให้มีอุปสรรคใดๆ ฉันจะเดินหน้า เผื่อได้สิ่งที่ฉันตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดด้วยพลังความรักจากครอบครัวและทุกๆคนที่คอยเป็นกำลังใจให้และทุกๆคนก็สามารถทำได้เหมือนตัวดิฉันขอบคุณค่ะ ได้กล่าวจ้างต้น


อีกทั้ง นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร และตำแหน่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ยังได้กล่าวชื่นชม “คุณเอ็มมี่โก๊ะ” ที่เธอนั้น ไม่ได้มีแต่ความงดงามเฉพาะแต่เพียงใบหน้า แววตาและรอยยิ้มเท่านั้น

แต่เธอยังเป็นผู้ที่มีจิตใจอันงดงามเป็นผู้ที่มีความเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี กับ คนยากไร้ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงบุคคลที่เธอได้รู้จัก ด้วยดีตลอดมา ความงดงามทางจิตใจและในการหมั่นสร้างความดีนี้ จะนำพาให้เธอประสบความสำเร็จ ความสมหวังในหน้าที่การงานและการเงิน รวมทั้งประสบความสำเร็จได้รับรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจกลับมาให้กับประชาชนชาวไทยได้ยินดี กับธอในครั้งนี้ด้วย