‘สุชาติ’มอบเงินกว่า 2.2 ล้านบาท ช่วยเหลือครอบครัว จนท.ล่ามแรงงานในกรุงริยาด

1 min read

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายหมัด มะมิน ล่ามประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) เป็นค่าตอบแทนสิ้นสุดการทำงาน เงินช่วยพิเศษ และเงินสงเคราะห์จากเงินทุนเลี้ยงชีพซึ่งรับมอบจากนายกรัฐมนตรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 2 ล้าน 2 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ครอบครัวนายหมัด มะมิน เจ้าหน้าที่ล่ามไทยใน สนร.ริยาด

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางอนุรักษ์ มะมิน ภรรยาของนายหมัด มะมิน ล่ามประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) และครอบครัว  เป็นค่าตอบแทนสิ้นสุดการทำงาน จำนวน 1,851,643.67 บาท เงินช่วยพิเศษ 290,464.22 บาท และเงินทุนเลี้ยงชีพสำหรับครอบครัวนายหมัด มะมิน ล่ามประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 จำนวน 100,000 บาท จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,242,107.89 บาท เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ครอบครัว ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกองค์การบริหารสวนตำบลท่าอิฐ นายประสิทธิ์ มะหะหมัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 19

 

พรรคพลังประชารัฐ นายแพทย์กษิดิษ ศรีสง่า โรงพยาบาลกรุงเทพ นางอนุรักษ์ มะมิน ภรรยาของนายหมัด มะมิน และบุตรชายอีก 2 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนายหมัด มะมิน ล่ามประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ได้เสียชีวิตเนื่องจากปอดติดเชื้อและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานดินไปในการฝังศพเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา

ณ มัสยิดบุสตานุ้ลอารีฟีน ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความห่วงใยต่อครอบครัวของนายหมัด มะมิน ล่ามประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) ที่ได้สูญเสียเสาหลักของครอบครัว จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งในวันนี้จึงได้มอบเงินเป็นค่าตอบแทนสิ้นสุดการทำงาน เงินช่วยพิเศษ และเงินสงเคราะห์จากเงินทุนเลี้ยงชีพซึ่งรับมอบจากนายกรัฐมนตรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 2 ล้าน 2 แสนบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนายหมัดฯ

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า นายหมัด มะมิน เป็นล่ามให้กระทรวงแรงงานมากว่า 20 ปี ถือเป็นผู้เสียสละที่ได้ช่วยเหลือแรงงานไทยทั้งใน ซาอุดีอาระเบีย และพื้นที่อาณาทั้งในคูเวต บาห์เรน เลบานอน มามากมาย โดยได้ออกไปทำงานเพื่อช่วยให้คนไทยที่เจ็บป่วยได้เดินทางกลับบ้านในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 และได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วง จนทำให้ตัวเองต้องล้มป่วยจากปอดติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ดื้อยา และกลับมารักษาตัวจนต้องมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยในที่สุด สำหรับการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน ผมและท่านปลัดกระทรวงได้มอบหมายให้สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายหมัด ได้แก่ การรับพระราชทานดินในการฝังศพ

การมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 50,000 บาท การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้วายชนม์ ชั้นตรา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่นายหมัดฯ การทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินช่วยพิเศษและเงินค่าตอบแทนสิ้นสุดการทำงานให้แก่นายหมัดฯ โดยได้รับอนุมัติแล้ว รวม 2,142,107.89 บาท และการทำหนังสือถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอสนับสนุนเงินบริจาคบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบริจาคสนับสนุนแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้รับเงินสงเคราะห์จากเงินทุนเลี้ยงชีพฯ 100,000 บาท เป็นต้น