ฉะเชิงเทรา- EEC พร้อม  ” เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น ” รองเลขาฯ อีอีซี ทำความเข้าใจ โครงการฯ เวทีสุดท้ายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด

1 min read

ฉะเชิงเทรา- EEC พร้อม  ” เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น ” รองเลขาฯ อีอีซี ทำความเข้าใจ โครงการฯ เวทีสุดท้ายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด

 

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ.โรงแรมซันไรท์ ลากูล โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านมา นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC )

สัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้ประโยน์ที่ดิน อีอีซี เวทีสุดท้าย รับฟัง ชี้แจง ความคืบหน้า กับทุกภาคส่วน ทั่วทุกพื้นที่ ทั้ง 3 จังหวัด เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สกพอ.ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน อีอีซี ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรภาคประชาสังคม แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค อีอีซี รวมถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆของอีอีซี
และสามารถนำไปขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้


ถึงความก้าวหน้าของโครงการ อีอีซี และ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำความเข้าใจ ชี้แจงเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ฯโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถาม เกี่ยวกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินฯรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อีอีซี โดยมีกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากภาคประชาชน จาก 2 อำเภอ ใน จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอบ้านโพธิ์และ อ.บางปะกง


มีผู้เข้าร่วม กว่า 230 ท่าน  หลายเดือนที่ผ่านที่ได้มีการสัมมนา 7 ครั้ง ทั้ง 3 จังหวัดกว่า 30 อำเภอ มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน ในแต่ละพื้นที่ได้รับความร่วมมือ และเป็นที่สนใจ จากทุกภาคส่วน พร้อมที่จะสนับสนุนให้โครงการ EEC ได้พัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ โดยเร็ว …..