หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย เบิกเนตร “พระพิฆเนศมหาเทพไอยรา” พร้อมด้วย “พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี” สร้างบุญเสริมบารมี

1 min read

“อานนท์ แสนน่าน” นำเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ทำพิธีเบิกเนตร “พระพิฆเนศมหาเทพไอยรา” เทพแห่งความสำเร็จ เทพเจ้าแห่งความรู้อันมีปัญญาเป็นเลิศ พร้อมด้วย “พระศิวะ” และ “พระแม่อุมาเทวี” หวังสร้างบุญเสริมบารมี

 

วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ชุมชนพรสวรรค์ ทต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี นายอานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย เป็นประธานพิธีเบิกเนตร “พระพิฆเนศมหาเทพไอยรา พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พญานาคานาคราช และ พญานาคีนาคราช” เพื่อสร้างบุญเสริมบารมีให้กับกลุ่มและสมาชิก

โดยมี นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย นางนิตยา นาโล รองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยภาคอีสาน พร้อมประธานเครือข่ายต่างๆ ประธานวิสาหกิจชุมชน และ ประชาชน ร่วมงาน

โดยมี พระมหาชัชวาลย์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม พร้อมพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 9 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ทำพิธีเบิกเนตร

เทพที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน คือ พระพิฆเนศ ที่เราสามารถพบรูปสลักภายในเทวสถานตามเมืองต่างๆ ได้ทั่วไปเพราะเทวรูปบูชาขององค์พระพิฆเนศที่เก่าแก่และคาถาบูชาพระพิฆเนศมีมาตั้งแต่สมัยขอมยังเรืองอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยที่รูปสลักนั้นทำจากหิน พบทางแถบจังหวัดปราจีนบุรี โดยถูกจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

พระคเณศ หรือที่ชาวไทยนิยมเรียกกันว่า พระพิฆเนศ , พระพิฆเณศวร , พระพิฆเณศ หรือพระคณปติ พระองค์เป็นเทพในศาสนาฮินดู เป็นเทพแห่งความสำเร็จ อีกทั้งยังทรงเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ พระองค์ทรงเป็นหัวหน้านำคณะข้ามขัดข้อง หรือผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้องทั้งปวง โดยคนไทยให้ความนับถือว่าพระพิฆเนศเป็นที่เคารพสักการะในฐานะบรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ

ซึ่งเป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาให้พระพิฆเนศเป็นเทพพระองค์แรกที่จะต้องบูชาด้วยคาถาบูชาพระพิฆเนศก่อนเริ่มพิธีใดๆ ก็ตาม เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ ช่วยให้ขจัดอุปสรรคทั้งหมดทั้งปวงให้หมดสิ้นไป เมื่อบูชาแล้วกิจการทุกอย่างก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งในทางราชการ อย่าง กรมศิลปากร และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ได้นำเอาพระพิฆเนศเป็นตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน