บลูเทค ซิตี้ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

1 min read

บลูเทค ซิตี้ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

 


วันนี้ (20 เม.ย2563) บริเวณพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นาย โชคป์ทวีท์ อ้นถาวร กำนันตำบลเขาดิน นายทนากร ศรศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเขาดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้แก่ประชาชนพ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยว ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี ฝั่งขาเข้าจังหวัดฉะเชิงเทราและทีมงาน CSR โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ร่วมลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มาสู่ครอบครัว ตลอดจนหมู่บ้าน และชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา