กรมชลฯ พร้อมส่งเครื่องจักรกล ขุดลอก ช่วยภัยแล้งเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำช่วยภัยแล้งอุดรธานี” (ชมคลิป)

1 min read

กรมชลฯ พร้อมส่งเครื่องจักรกล ขุดลอก ช่วยภัยแล้งเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำช่วยภัยแล้งอุดรธานี”  ​ร่วมมือร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง เป็นภารกิจของสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ที่ส่งเครื่องจักรเข้าพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อเปิดทางน้ำ ขุดลอกคูคลองและอ่างเก็บน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้ง

 

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จ.ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานการดำเนินการกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ได้ใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค แบบแบ๊คโฮลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบ้านยา อำเภอบ้านยา จังหวัดอุดรธานี จำนวน 300 ไร่


​​พื้นที่ที่ช่วยเหลือ อบต.หนองหานสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ บ้านหัวบึง จำนวน 53 ครัวเรือน บ้านต้อง จำนวน 45 ครัวเรือน บ้านหัน จำนวน 210 ครัวเรือน บ้านหนองบ่อ จำนวน 80 ครัวเรือน ให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง


​​นอกจากนี้ยังสามารถส่งน้ำให้การผลิตน้ำปะปาที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ได้เข้าดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 และได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปแล้วประมาณ 85% ของพื้นที่ทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิและรวดเร็วทันท่วงที

​​สำหรับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ในการใช้เครื่องจักกล (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อเปิดทางระบายน้ำ หรือสูบน้ำ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2583 0061 ถึง 63 หรือ 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง