สมาคมสื่อฯ เดินหน้า เตรียมเอกสาร-ข้อมูล เพื่อเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับ “อธิบดีกรมการปกครอง”

1 min read

สมาคมสื่อฯ เดินหน้า เตรียมเอกสาร-ข้อมูล เพื่อเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับ “อธิบดีกรมการปกครอง”

 

วันนี้ (8 พ.ค.) ทีมงาน สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย) พร้อมผู้บริหาร “เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ” (ส.ท.ช.) ได้เร่งเตรียมเอกสาร พร้อมหลักฐานต่างๆ เพื่อเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กรณีเจ้าหน้าที่รัฐของอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี เรียกรับผลประโยชน์การต่อบัตร – ทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะ (ชาติพันธุ์)

การร้องเรียนกับ อธิบดีกรมการปกครอง ในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะขอให้ทาง “กรมการปกครอง” จัดตั้งคณะกรรมการที่มาจากส่วนกลาง เข้ามาทำการตรวจสอบและสอบสวนในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนที่สุด และหาเจ้าหน้ารัฐที่เรียกรับผลประโยชน์มาลงโทษโดยเร็ว เพื่อจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป การร้องเรียนที่ กรมการปกครอง ในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ และเครือข่ายสื่อฯ จะร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐระดับอำเภอ จำนวน 2 ท่าน ส่วนสถานที่อีก 2 แห่ง ทางสมาคมฯ และเครือข่ายสื่อฯ จะไปยื่นเรืองร้องเรียนที่ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.

ทางสมาคมฯ และเครือข่ายสื่อฯ จะยื่นร้องเรียนแบบเต็มคณะ ที่มีการเซ็นต์ชื่อ รับรองผลการตรวจสอบ ซึ่งไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส ในการตรวจสอบครั้งแรก คณะกรรมการที่มาทำตรวจสอบในครั้งแรก ก็มาจากเจ้าหน้าที่ๆ ทำงานอยู่ในอำเภอของตนเองทั้งหมด การยื่นหนังสือถึง อธิบดีกรมการปกครอง ครั้งนี้ ทางสมาคมฯ และเครือข่ายสื่อมวลชนฯ จะมีการเรียกประชุมผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาข้อสรุปในการกำหนดวัน และเวลาที่จะไปยื่นหนังสือ และจะกำหนดใช้ทีวีช่องใด เป็นผู้นำเสนอข่าวนี้เพื่อออกอากาศ ส่วนอีก 2 แห่ง ที่จะไปยื่นหนังสือในเรื่องนี้ ก็จะเร่งให้เสร็จภายในเดือนนี้

ด้าน นายคฑาภณ สนธิจิตร นายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับรายงานในทางลับว่า ขณะนี้ผู้ที่ร่วมขบวนการเรียกรับผลประโยชน์ในครั้งนี้ ได้วิ่งเข้าหา ส.ส. ในพื้นที่ เพื่อขอให้ช่วยเหลือในเรื่องนี้ ซึ่งทางสมาคมฯ ก็อยากจะรู้เช่นกันว่า จะมี ส.ส.ท่านไหน ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนผิดในครั้งนี้ ดีไม่ดี ส.ส. ท่านนั้น จะพลอยติดร่างแหไปด้วย แล้วยังมีอีกคดีที่ผู้หวังดีให้ข้อมูลว่า มีการเชื่อมโยงกับผู้ที่ใหญ่ที่สุดในของ จังหวัดกาญจนบุรี ทางสมาคมสื่อฯ จึงได้ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หาข้อมูลในทางลับ ก็ได้ข้อมูลและหลักฐานมามากพอสมควร แต่ยังไม่สมบูรณ์ หากได้หลักฐานมาครบบริบูรณ์แล้ว (ชนิดดิ้นไม่หลุด) ทางสมาคมสื่อฯ ก็จะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของ สมาคมฯ เข้าดำเนินการตามกฎหมายทันที่.

You may have missed