การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเอกอัครราชฑูตราชอาณาจักภูฏานจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์สายสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

1 min read

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเอกอัครราชฑูตราชอาณาจักภูฏานจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์สายสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

 


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 62 ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กทม. นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเชวังโชเฟลดอร์จีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย นางแก้วใจ เผอิญโชคแมคโดนัลด์กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช พัทยา ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน (Flag-off Ceremony)

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยและบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดขบวนคาราวานรถยนต์เชื่อมโยงสองราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิด“ Connecting People of Two Kingdoms by Land เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๓๐ ปีไทย-ภูฎานและวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี)

 

ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของไทย-ภูฏานในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจการค้าและโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีความร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิด Two Kingdoms, One Destination คณะคาราวานรถ ๖ คัน มีผู้ร่วมเดินทางจำนวน ๒๑ คนประกอบด้วยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์และบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) จะเดินทางด้วยเส้นทางรถยนต์จากประเทศไทยผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐอินเดียและสิ้นสุดที่ราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

โดยจะผ่านเมืองต่างๆดังนี้-กรุงเทพฯ-อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก-เมืองตองอู-เมืองโมนยวา-เมืองตามูสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา-เมืองโกหิมา-เมืองกวาฮาติสาธารณรัฐอินเดีย-เมืองพันทโชลลิง-เมืองทิมพูราชอาณาจักรภูฏาน และจะมีการประชุมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๖๒ ที่ประเทศภูฏานอีกด้วย